Publicacions

Bretxa digital i discapacitat, 2020 Una visió des de les entitats

Càtedra Bretxa Digital i Diversitat Funcional de la Universitat Politècnica de València
tags Bretxa digital i diversitat funcional/discapacitat

Aquest estudi pretén cobrir, inicialment, el buit de dades al voltant de la bretxa digital en l'àmbit de la discapacitat a la Comunitat Valenciana. Aquest és el primer estudi que parteix de la Càtedra de Bretxa Digital i Diversitat Funcional de la Universitat Politècnica de València. Naix de l'acord amb la Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital, dins del marc estratègic regional per a avançar en el desenvolupament de la societat digital i establir un pla per a impulsar l'ús de les TIC com a motor d'inclusió social. 

Les persones majors en l'era de la digitalització a la Comunitat Valenciana

Càtedra Bretxa Digital Generacional de la Universitat d'Alacant
tags Bretxa digital generacional

El desenvolupament tecnològic en el camp de la informació i comunicació afecta de diferent manera el conjunt de ciutadans (…). Aquesta realitat suposa afrontar un dels principals efectes de la coalescència de l'esmentat augment de l'esperança de vida amb la digitalització (Limón Mendizabal, 2018): una bretxa digital és conseqüència del desenvolupament tecnològic i de la falta de formació i d'accés que incideix negativament en la qualitat de vida i afecta la inclusió social de les persones que la pateixen.

Informe 2020 càtedra bretxa digital i territori

Càtedra Bretxa Digital i Territori de la Universitat Jaume I, de Castelló
tags Bretxa digital territorial

Aquest estudi planteja la important influència que exerceixen la variable hàbitat i les variables geograficopolítiques (província, regió o nació) sobre el nivell d'accés i ús de les TIC (Robles y Molina, 2007: 83). És a dir, el lloc on resideix una persona determina clarament la forma en què es relaciona amb les tecnologies de la informació i comunicació.

Actituds i conductes de privacitat en una mostra d'adolescents de la Comunitat Valenciana

Càtedra Bretxa Digital i Bon Ús de les TIC de la Universitat Miguel Hernández, d'Elx
tags Bretxa digital i bon ús de les TIC

Com més gran és l'ús d'internet i l'exposició en línia, els menors compten amb major nombre d'oportunitats i avantatges, però també s'exposen a més experiències de risc, existint interdependència entre oportunitats i riscos (Livingstone, Haddon, Görzig i Ólafsson, 2011; Martínez, Garmendia i Garitaonandia, 2019).

Anàlisi de les capacitats digitals de l'estudiantat universitari valencià

Càtedra Bretxa Digital i Bon Ús de les TIC de la Universitat Miguel Hernández, d'Elx
tags Bretxa digital i bon ús de les TIC

Un escenari de no-presencialitat exigeix un nou esforç de l'estudiantat i de la universitat, tant en equipament com en dedicació. Amb la finalitat de disposar d'informació sobre les capacitats de l'estudiantat per a afrontar la bretxa digital d'accés, ús i bon ús, i poder anticipar plans i decisions, les universitats públiques valencianes, amb el suport de la Direcció General de Bretxa Digital, han decidit iniciar un estudi sobre les capacitats digitals de l'estudiantat universitari valencià el resultat final del qual és aquest informe.

Evolució i situació actual de la bretxa digital segons gènere a la Comunitat Valenciana

Càtedra Bretxa Digital de Gènere de la Universitat de València
tags Bretxa digital de gènere

Per a aconseguir reduir aquesta bretxa digital és fonamental analitzar en profunditat la situació actual de desequilibri, conéixer les causes que la produeixen i dissenyar polítiques actives que permeten dur a terme mesures per a intentar acabar amb aquestes desigualtats. (…) Aquest estudi té com a objectiu general l'anàlisi de la Bretxa Digital de Gènere - BDG en l'àmbit de la Comunitat Valenciana.