Publicacions

2020 Informe. L’accés desigual des dels espais rurals a la tranformació digital

Càtedra Bretxa Digital i Territori de la Universitat Jaume I, de Castelló
tags Bretxa digital territorial

Aquest estudi planteja la important influència que exerceixen la variable hàbitat i les variables geograficopolítiques (província, regió o nació) sobre el nivell d'accés i ús de les TIC (Robles y Molina, 2007: 83). És a dir, el lloc on resideix una persona determina clarament la forma en què es relaciona amb les tecnologies de la informació i comunicació.

2020 Actituds i conductes de privacitat en una mostra d'adolescents de la Comunitat Valenciana

Càtedra Bretxa Digital i Bon Ús de les TIC de la Universitat Miguel Hernández, d'Elx
tags Bretxa digital i bon ús de les TIC

Com més gran és l'ús d'internet i l'exposició en línia, els menors compten amb major nombre d'oportunitats i avantatges, però també s'exposen a més experiències de risc, existint interdependència entre oportunitats i riscos (Livingstone, Haddon, Görzig i Ólafsson, 2011; Martínez, Garmendia i Garitaonandia, 2019).

2020 Anàlisi de les capacitats digitals de l'estudiantat universitari valencià

Càtedra Bretxa Digital i Bon Ús de les TIC de la Universitat Miguel Hernández, d'Elx
tags Bretxa digital i bon ús de les TIC

Un escenari de no-presencialitat exigeix un nou esforç de l'estudiantat i de la universitat, tant en equipament com en dedicació. Amb la finalitat de disposar d'informació sobre les capacitats de l'estudiantat per a afrontar la bretxa digital d'accés, ús i bon ús, i poder anticipar plans i decisions, les universitats públiques valencianes, amb el suport de la Direcció General de Bretxa Digital, han decidit iniciar un estudi sobre les capacitats digitals de l'estudiantat universitari valencià el resultat final del qual és aquest informe.

2020 Evolució i situació actual de la bretxa digital segons gènere a la Comunitat Valenciana

Càtedra Bretxa Digital de Gènere de la Universitat de València
tags Bretxa digital de gènere

Per a aconseguir reduir aquesta bretxa digital és fonamental analitzar en profunditat la situació actual de desequilibri, conéixer les causes que la produeixen i dissenyar polítiques actives que permeten dur a terme mesures per a intentar acabar amb aquestes desigualtats. (…) Aquest estudi té com a objectiu general l'anàlisi de la Bretxa Digital de Gènere - BDG en l'àmbit de la Comunitat Valenciana. 

Mostrant 21 - 24 de 24 resultats
Resultats per pàgina 20
de 2