Què és?

Què és?

La nostra societat està cada vegada més interconnectada i disposar d'accés a l'esfera digital representa una necessitat indispensable per a la nostra vida diària.

En aquest sentit, resulta imprescindible en l'actual context disposar d'un punt de trobada en el qual tots els sectors, tant el públic com el privat, vinculats a la problemàtica de la bretxa digital i de l'avanç de la societat digital, puguen exposar les seues propostes, demandes i suggeriments, reforçant així el paper de participació de la societat civil organitzada i la intercomunicació amb l'Administració autonòmica, constituint-se en plataforma d'intercanvi i col·laboració i compartint el coneixement i la informació.

Considerant aquests antecedents, l'Observatori ha de constituir-se com el fòrum de participació que permeta l'impuls compartit entre les administracions públiques, els agents econòmics i socials i la societat civil organitzada.

Imagen que es