Visualització de contingut web

Xarxa de Càtedres

En el marc de les accions previstes de l'Observatori de Bretxa Digital, depenent de la Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital, durant el 2020 s'ha creat, a través de cinc convenis, una xarxa de càtedres formada per les cinc universitats públiques valencianes. Aquesta xarxa tindrà entre els seus objectius: analitzar la bretxa digital des de diferents perspectives, realitzar estudis i activitats per a potenciar el coneixement sobre les causes, conseqüències i solucions de cada tipus de bretxa digital.

La Universitat d'Alacant se centrarà en la bretxa digital des d'una perspectiva generacional; la Universitat Jaume I, en la bretxa digital des de la perspectiva territorial; la Universitat Miguel Hernández d'Elx, en la bretxa digital i el bon ús de les TIC; la Universitat Politècnica de València, en la bretxa digital des de la perspectiva de la diversitat funcional i la discapacitat; i la Universitat de València, en la bretxa digital de gènere.